GeekMeet in Cluj - 8 dec. 2007

In 10 minute inghesuite intre alte prezentari foarte interesante, Filip mi-a dat ocazia sa-mi prezint cartea. Movie at 6 (here) -- eu apar pe la min. 14:30.